Лова в България


Уважаеми ловни гости,
На Ваше разположение в България са десетки ловни стопанства с обща площ от над 600 000 ха, в които ще получите  най-добрите възможности за Вашия лов.
 Нашите предимства са убедителни: без съмнение високото качество на ловните трофеи от едър дивеч, уютните ловни домове, професионализма на служителите, съхранените традиции и не на последно място, неповторимо красивата природа.
Качеството на добитите ловни трофеи през годините е най–добрия ориентир за Вас доколко една ловна дестинация си заслужава да бъде посетена. България го е доказала. Още от 1930 г. български ловни трофеи участват на международни ловни изложби и техните високи оценки са  най–сериозното доказателство за водещото място на България в ловното дело. До сега от изложените трофеи, 2850 са били оценени със златни медали, 1635 - сребърни и 1087- бронзови. България е представила вече 4 световна рекорда от благороден елен – 1976 г. оценен на международното изложение в Чешке Будьовице  с 253 CIC;  1980 -Нитра с 256,78 CIC; 1985 г - Бърно с 263,28 CIC; както и настоящият ненадминат вече 17 години – от 1990 г.- Нитра с 273,60 CIC. Световният рекорд от дива котка – кожа оценен с 82,99 CIC точки също е български. Националният рекорд на дива свиня - 158,20 CIC точки в продължение на 18г. /до 2004год./ беше и световен рекорд.
Красивата природа на България се обитава от  16 000 благородни елена, 4 500 лопатара, 75 000 сърни, 50 000 диви свине, 2 200 муфлона, 1 800 кози, 2 700 глухара, 900 кафяви мечки, стотици хиляди фазани, яребици, кеклици, както и пасажи от прелетен дивеч – пъдпъдък, гъски и бекаси.
     Отличните екстериорни и трофейни качества на едрия дивеч, особено при популацията от благороден елен и дива свиня, както и добрите запаси от лопатари и муфлони, отговарят на Вашите високи изисквания за лов и  отстрел на капитални трофеи. Ловуването на гонки на дива свиня е емоция, която си заслужава да изживеете в нашите ловни стопанства.
Всяка година България се посещава от над 8000 чуждестранни ловци, като много от тях са постоянни гости.
 Заповядайте и Вие! На Ваше разположение ще са над 600 000 ха ловни площи, 110 ловни резиденции, ловни домове и хижи, разположени в най-красивите кътчета на нашия неповторим ландшафт. Ние Ви предлагаме всички необходими условия и услуги за един незабравим и успешен лов.
Очакваме Ви сърдечно като ловен гост в България!

Местоположение, климат и информация за страната
България е разположена в юго-източната част на Европа, на Балканския полуостров. Нейната територия обхваща 111 000 км. Граничи с Гърция, с Турция, Македония и Сърбия, Румъния и Черно море. Климатът има изразени 4 сезона и е умерено-континентален. Средната годишна температура е 10,5 градуса по Целзий. Средната температура на въздуха по Черноморието през летните месеци е от 28-35 градуса. Зимата не е много студена. В планините снегът се задържа за около 4 месеца. Ландшафта е многообразен – от низини през хълмисти равнини до стръмни и високи планини. Многото и равномерно разположени реки, езера и язовири са разпространени по цялата страна. Това определя богатото видово многообразие на флората и фауната.
Пътуването до София е лесно и удобно благодарение на повече от 60-те редовни полета от повечето страни на Европа.
България е парламентарна република и е член на Европейския съюз. Официалният език е български. Разплащателната валута е български лев (1 BGL= 1.95 €
Времева зона: GMT +2


При пристигането си на летището чуждестранният гост се необходимо да носи следните документи:
- паспорта/ разрешителното на оръжието от страната, в която живее постоянно;
- своят ловен билет/удостоверение, издадено от страната, в която живее постоянно.
Вие ще бъдете посрещнат на летището от наш представител. Трансферът от летището до ловното стопанство и обратно се осигурява от нас. Ще бъдете придружавани от преводач по време на целият Ви престой. Директорът на ловното стопанство или упълномощено от него лице издава разрешителното за лов и прави организацията на самото ловуване по предварително уточнена програма.
Отстреляните трофеи от благороден елен, лопатар и сърна се заплащат на база теглото им, като се измерват 24 часа след почистването и изваряването им. Издава се протокол, в който се нанасят деня (датата) на отстрела, часа на отстрела и теглото на трофея.
Оценката на трофея се извършва от държавна оценителна комисия.

Държавните ловни стопанства изготвят всички необходими документи за износа на Вашите трофеи, а именно:
- оценителен протокол издаден от държавната комисия за оценка на ловни трофеи;
- разплащателен протокол издаден от същата комисия;
- ветеринарно-санитарен сертификат,
- CITES- за видовете дивеч, които са включени в конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора.


НА СЛУКА!

 

 

Фото галерия

 
Bulgaria 9002 Varna, 83,Gen. Kolev Str., B,App.34, office@tabakov-hunting.com, www.tabakov-hunting.com
Tel: ++359 52 30 35 35 Fax: ++359 52 30 18 69; mobile: ++359 888 612160 /non-stop – German, Russian/
mobile: ++359 888 720545 - English
дизайн KruzDesign.com